Kontaktinformasjon


Ålgård Baptistmenighet

Adresse: Emmausveien 1, 4330 Ålgård - se kart

John Ivar Trannum

Pastor

johntrannum@gmail.com

Berit Nørstegård

Diakonalt arbeid

95201386
Man kan også sende epost til kontor@baptisten.no, så vil kontoransvarlig viderebringe beskjeden til Berit, som tar kontakt.


Svein Helge Einarsen

Menighetsrådsleder

95468326
svein.helge.einarsen@lyse.net

Inger Johanne Tjelta Hivand

Administrasjonsmedarbeider
& Menighetsarbeider

45294668
kontor@baptisten.no

Ansvarsoråder:

  • daglig drift av kirken
  • koordinering; interne & eksterne
  • administrasjon

Naw Htoo Phaw Sang

Ungdomsleder

40193540
impact@baptisten.no

Liland Leirsted

Utleie & Info

90093148
lilandungdomssenter@gmail.com

Ella Helland

Menighetsarbeider

91761355
ella.helland@baptist.no

Ansvarsoråder:

  • babytrall
  • barnegospel
  • søndagsskole
  • administrasjon