-  en menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet

Søndager for alle generasjoner


Vi feirer Gudstjenester og har søndagsskole hver søndag kl.11.00.   

Les mer

 

Menigheten

Søndager for alle generasjoner


Vi feirer Gudstjenester og har søndagsskole hver søndag kl.11.00.   

Les mer

Givertjeneste


Vi setter utrolig pris på alle gavene til menigheten vår. Se mer om hva vi gjør og hvordan bidra

Les mer

 

Menigheten

Givertjeneste


Vi setter utrolig pris på alle gavene til menigheten vår. Se mer om hva vi gjør og hvordan bidra

Les mer

Taler


Her kan du se taler som er holdt på våre gudstjenester i løpet av koronatiden.  Det jobbes med saken - å få lagt ut podcaster av taler holdt denne høsten.   

Les mer

 

Menigheten

Taler


Her kan du se taler som er holdt på våre gudstjenester i løpet av koronatiden.  Det jobbes med saken - å få lagt ut podcaster av taler holdt denne høsten.   

Les mer

Dagens Bibelord (fra bibel.no)

                                         

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-