Menighetsmøte 22. mai


 Sted: Ålgård Baptiskirke

Dato: 22. mai 2024

Tidspunkt: 19:30

Saksliste følger: 

Møtestart

Innledning & Bønn

1. Konstituering

a) Valg av Ordstyrere

b) Valg av protokoll lesere og tellekorps

2. Stilling barne- og administrasjonsmedarbeider

Intern utlysning ligger ute på hjemmesiden

3. Orientering fra møtet med Bjørn Bjørnø, Roger Dahl og menighetsrådet og deputerte til landsmøtet

4. Diverse informasjon

a) Orientering om økonomi

b) Orientering fra eiendomsutvalget

c) Sommerens møter

d) Velkomst- og samlingsfest

5. Eventuelt

 

 

 

Alle menighetsmedlemmer er hjertelig velkommen

Tilbake