Gudstjeneste


Hver søndag kl. 11.00

Om sommeren kl.19.30. 

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl. 11.00-12.00. Hver søndag har vi første del av gudstjenesten felles med Søndagsskolen, hvor søndagsskolen går i grupper etter 30min og de voksne sitter igjen for litt sang og tale. Alle er velkomne til lunsj etter gudstjenesten nede i spisesalen.


Se møtekaldender for nærmere informasjon.

 

 

 

 

Tilbake