Kveldsmøte


En søndag i måneden, kl 19.30.

 

En søndag i måneden kl.1930 har vi kveldsmøte i tillegg til vanlig gudstjeneste kl 11.00. 
Kveldsmøte er "roligere" og det er mer tid til en litt lenger tale, tilbedelse, bønn og vitnesbyrd enn i gudstjenesten vår på dagtid.

Se møtekaldender for nærmere informasjon.

 

 

 

Tilbake