Vår tro, visjon og verdier


Vår tro
Vi tror på treenigheten - Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.
Vi tror at Gud har skapt verden.
Vi tror at Gud sendte sin sønn Jesus til denne jorden for å frelse verden.
Vi tror at Jesus døde på et kors for våre synder, og at han stod opp igjen.
Vi tror at hensikten med livet er å følge Jesus. Han har en plan for hver enkelt menneske på denne jord. Vi er skapt til å ha fellesskap med han.

Vi holder fram Bibelen som Guds Ord til oss. Bibelen er utgangspunktet for måten vi lever og forholder oss til omverden på.
Vi praktiserer troende dåp. Det vil si at dåpen er noe en selv skal velge. Det er et symbol på at en vil leve for Jesus. En begraver sitt gamle liv og står opp til et nytt liv sammen med Han.
Vi tror på viktigheten av godt samarbeid på tvers av kirkesamfunn.
Vi er først og fremst kristne!

Vår visjon: 
En menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet.
Det vi arbeider mot er at i og gjennom fellesskapet skal hver enkelt delaktigjøres i et nettverk hvor Guds godhet deles med alle, over alt.

Våre Verdier:
Tilbe Gud    
Tilbedelse er en livsstil som ærer Gud. Å leve i tilbedelse er å leve i nåde, frihet og begistring. 

Ta i mot livet
Gjennom Guds nådegaver være romslige, modige og livsnære. Vi er tilstede for hverandre, i gode og i onde dager, fordi Gud er tilstede i oss.

Tilhøre hverandre
Et fellesskap av likeverd og ekthet. Vi trenger hverandre for å vokse som kristne, vi er hverandres forbilder. Vi vil inkludere alle og gi oss selv inn i fellesskapet etter det forbilde Jesus levde.

Tjene andre
Strekke oss langt for å vise kjærlighet og engasjement. Tjene mennesker gjennom omsorg, formidling av evangeliet og involvere oss i nærmiljøet.

Tilbake