Kontaktinformasjon


Ålgård Baptistmenighet

Adresse: Emmausveien 1, 4330 Ålgård - se kart

.


Svein Helge Einarsen

Menighetsrådsleder

95468326
svein.helge.einarsen@lyse.net

Naw Htoo Phaw Sang

Ungdomsleder

40193540
impact@baptisten.no

Liland Leirsted

Utleie & Info

Kjell Svela - Mob: 90093148

kjell.svela@gmail.com

Ella Helland

Menighetsarbeider

91761355
ella.helland@baptist.no

Ansvarsoråder:

  • babytrall
  • barnegospel
  • søndagsskole
  • administrasjon