Kontaktinformasjon


Ålgård Baptistmenighet

Adresse: Emmausveien 1, 4330 Ålgård - se kart

Ian Castle

Menighetsrådleder

M: 92807860
ian987c@gmail.com

 

Naw Htoo Phaw Sang

 

Ungdomsarbeider

40193540
nawhtoophaw.92@gmail.com

Saga Castle

Kontor & admin

m: 99428814
e: kontor@baptisten.no

 

Ella Helland

Menighetsarbeider

917 61 355
ella.helland@baptist.no

 

Ansvarsoråder:

  • babytrall
  • barnegospel
  • søndagsskole
  • administrasjon