Kontaktinformasjon


Ålgård Baptistmenighet

Adresse: Emmausveien 1, 4330 Ålgård - se kart

 


Liland Utleie - Kommer snart
Pastor - Kommer snart
Diakonal arbeid - Kommer snart 
 

Ian Castle

Menighetsrådsleder

92807860
ian987c@gmail.com

 

Naw Htoo Phaw Sang

Ungdomsleder

40193540
nawhtoophaw.92@gmail.com

Saga Castle

Kontor & admin

99428814
kontor@baptisten.no

 

Ella Helland

Menighetsarbeider

91761355
ella.helland@baptist.no

Ansvarsoråder:

  • babytrall
  • barnegospel
  • søndagsskole
  • administrasjon