Kontaktinformasjon


Ålgård Baptistmenighet

Adresse: Emmausveien 1, 4330 Ålgård - se kart

Finner ingen data.

Klaus Hestenes

Menighetsrådleder

M: 901 62 807
klaus.hestenes@lyse.net

Inger Lise Salvesen

Pastor og menighetsveileder

45 20 36 30
ingerlise@baptist.no

Camilla Oseland

Menighetsarbeider

928 03 707
camilla.oseland@baptist.no

 

Ansvarsområder:

  • Oppfølging og utvikling av smågrupper
  • formidling til barn
  • mentoring i barne -og ungdomsarbeidet
  • lede Åpen Lekestue
  • administrative oppgaver.

 

Ella Helland

Menighetsarbeider

917 61 355
ella.helland@baptist.no

 

Ansvarsoråder:

  • babytrall
  • barnegospel
  • søndagsskole
  • administrasjon