Juni-gudstjenester


Søndagsskolen har hatt søndagsskoletur, og har avsluttet i sin vanligste form. Men her blir noe for barn hver søndag i  Juni. Enten søndagsskole eller lekerom. 

St.hans er det ikke gudstjeneste kl.11.00, men stort bål i Vassvik om kvelden.

Talere denne måneden er:

2.juni:  Vlad Costin

9.juni: Anders Undheim

16.juni: Margunn Kyllingstad

23.juni er det sosial samling i  Vassvik

30.juni kveldsmøte/sommermøte (uten opplegg for barn, men med lekerom) 

 

Tilbake