Kveldsmøte


I skolens sommerferie har vi kveldsmøter kl.19.30. 

Vi ikke faste kveldsmøter gjennom året,  men det kommer noen i ny og ne. For å finne ut mer om når de er følg med i møtekalender.


Kveldsmøte er "roligere" og det er mer tid til en litt lenger tale, tilbedelse, bønn og vitnesbyrd enn i gudstjenesten vår på dagtid.

 

 

 

 

Tilbake