Menighetsmøte 9.juni - oppdatering


Det kalles ikke inn til ekstraordinær menighetsmøte Søndag 13.juni.

Sak 3 angående pastor ble stemt over med flertallssvar.

 

Tilbake