Vi søker nye medarbeidere!


Stillingsutlysning: 

Vi søker både etter pastor og administrasjonsleder

 

Ålgård baptistmenighet

En livskraftig flergenerasjons-menighet som skal ansatte nye medarbeidere. Menigheten samler 100- 130 store og små på søndagens gudstjenester.

Vi lyser ut følgende stillinger:

 1. Pastor fortrinnsvis 100% stilling fra 008.21 eller tidligere
 2. Administrativ leder 80-100% stilling fra 01.08.21 eller tidligere

 

Menigheten har fokus:

 • På barn, ungdom og unge familier.
 • Smågrupper. At alle skal få tilhøre en smågruppe dersom de ønsker det
 • Søndagsskole/Gudstjeneste hver søndag kl 11.00

 

Menigheten er:

 • En familie- og flergenerasjonsmenighet
 • En raus og inkluderende menighet
 • Preget av stor giver og dugnadsglede
 • Samfunnsengasjerte

Ålgård Baptistkirke:

 • Ligger i gamle Ålgård, ikke langt fra Ålgård sentrum og har flere byggefelt i umiddelbar nærhet.
 • Har ca 500 medlemmer, barn og voksne
 • Har utvidelsesplaner
 • Er en flerbrukskirke som gir rom for ulike aktiviteter.
 • Eier Liland Ungdomssenter – leirsted i Sirdal

 

Vi søker en pastor som:

 • Er kontaktskapende pastor for hele familien
 • Har livsnær og Jesusfokusert forkynnelse
 • Er visjonær har drømmer og tanker for menighetens fremtid.
 • Er en lagspiller som utfordrer medlemmene til å videreutvikle sine gaver og evner.
 • Har erfaring fra pastortjeneste

Pastor leder den åndelige utviklingen av menigheten. Inspirerer, motiverer og leder frivillige og ansatte. Dette utøves i nært samarbeid med menighetsrådet og ansatte. Det legges vekt på personlig egnethet.     

 

Vi søker etter en administrasjonsleder 80-100% stiling.

Som administrasjonsleder vil du få muligheten til å lede og videreutvikle menighetens arbeid. Du vil kunne få jobbe tett sammen med andre ansatte og frivillige i lederteam.

Oppgaver:

 • Administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd, pastor og andre ansatte.
 • Saksbehandling, ansvarlig for effektuering av menighetsmøtets vedtak og oppfølging av vedtak fattet av menighetsråd
 • Lede stabsmøter
 • Medansvarlig for personalet
 • Frivillighetskoordinator knyttet opp mot administrasjon og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Noe kvelds og helgearbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring og kompetanse innen administrasjon, informasjon og økonomi
 • Erfaring og utrustning som leder i kristen menighet – organisasjonsarbeid
 • Kall og visjon for å bygge menighet og utruste mennesker
 • Personlig egnethet

        

Har du spørsmål til stillingene kan dette rettes til;

 • Jan Frode Bollestad, medlem i menighetsrådet, mobilnr 95906810

Søknad med cv og attester sendes til: jan.frode.bollestad@gjesdal.kommune.no

Tilbake