Givertjeneste


Vi setter utrolig pris på alle gavene til menigheten vår.
Se mer om hva vi gjør og hvordan bidra

Takk for det du er med og gir! 
Uten det kunne vi ikke sammen drive på med alt vi gjør.

Om du har tid å gi, og ønsker å engasjere deg som frivillig eller gjøre dugnadsarbeid, så har vi noe for enhver. Bare ta kontakt så finner vi noe som passer deg! kontor@baptisten.no
For eksempel ungdomsarbeid, lovsang, åpen lekestue, Liland leirsted, vaskeliste.. med mye mer.

Hvordan gi enkeltgave: 
Menighet - 3280 20 69552
Ungdomsarbeidet - 3280 10 33090
Vipps: 111227 - Ålgård Baptistmenighet

 

Gi gave til Fjellkirken:

Visjonen om en fjellkirke ble født i 2019 gjennom en drøm. Foranledningen kan ha vært flere år tidligere da en annen mann først fikk for seg at det skulle bygges ei kirke på området til Liland Ungdomssenter i Sirdal. Men først i 2019 ble drømmen «etablert» og arbeidet med kirken begynte på planleggingsstadiet.

Mannen som fikk visjonen så hele kirkens utforming og presentasjon i en drøm. Etter noen dagers tenking om hva dette kunne være, tegnet han nøyaktig ned det han hadde sett.

På et senere tidspunkt delta han tegninger med en annen som også likte det han så og visjonene begynte så smått å få «kjøtt på beina».

I løpet av 2019-2020 ble arkitekter, ingeniører og andre instanser kontaktet. Tegninger forbedret, material behov kartlagt og saken ble lagt fram for myndighetene. Og hele veien har prosjektet møtt velvilje og entusiasme med påfølgende godkjenninger.

Kirken eies av Ålgård Baptist menighet, men er for alle og ikke et bestemt kirkesamfunn. Fjellkirken skal være en åpen fjell/vei kirke der det er plass til alle og være for alle. Ett sted for hvile og ettertanke. Et sted for stillhet og refleksjon på reise.

Økonomisk reises kirken av private gaver. Ved siden av fagfolk deltar også frivillige på dugnad.

Vipps - 589923
Kontonr: 3280.20.69552

NB! Bruker du VIPPS blir noe av beløpet du gir, trukket i gebyr. Bruker du derimot kontonr vil hele summen gå til Fjellkirken

For mer info om Fjellkirken og prosessen kan du finne mer på nettsiden.
 

Hvordan bli fast giver:
Ved å bli fast giver får menigheten større forutsigbarhet slik at vi sammen kan legge og gjennomføre langsiktige planer.
I nettbanken - Betaling - Fast betaling 
Du kan legge inn fast trekk i nettbanken. Fyll inn menighetens konto 3280 20 69552, beløp og dato for fast trekk. I KID/meldingsfeltet oppgir du fødsels-og personnummer. Husk å legge inn at trekket skal gjentas hver måned.                                      

Gaver gir skattefradrag:
Når man gir mellom 500 og 50.000 kroner pr. person pr. år kan du få 22% skattefradrag.
Husk å oppgi fødsels- og personnummer og skattekommune.

Viktig: Hvis du ønsker at gaven skal gå til spesifikt formål så skriv virkegren eller formål i kid/meldingsruten.

Kontaktperson pengegaver:
Vidar Grastveit
959 92 480
Ta kontakt med Vidar hvis du ønsker informasjon eller trenger hjelp med betaling.

Kontonummer:
Menighet - 3280 20 69552
Ungdomsarbeidet - 3280 10 33090

Tilbake