Visjon og Verdier


- En menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet

 

Visjon: 

En menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet.

 

Det vi arbeider mot er at i og gjennom fellesskapet skal hver enkelt delaktigjøres i et nettverk hvor Guds godhet deles med alle, over alt.

 

Verdier:

Tilbe Gud

Tilbedelse er en livsstil som ærer Gud. Å leve i tilbedelse er å leve i nåde, frihet og begistring. 

Ta i mot livet Gjennom Guds nådegaver være romslige, modige og livsnære. Vi er tilstede for hverandre, i gode og i onde dager, fordi Gud er tilstede i oss.

Tilhøre hverandre      

Et fellesskap av likeverd og ekthet. Vi trenger hverandre for å vokse som kristne, vi er hverandres forbilder. Vi vil inkludere alle og gi oss selv inn i fellesskapet etter det forbilde Jesus levde.

Tjene andre

 

Strekke oss langt for å vise kjærlighet og engasjement. Tjene mennesker gjennom omsorg, formidling av evangeliet og involvere oss i nærmiljøet.

 

Tilbake