Søndagsskole


Søndager kl 11.00.

 

Nesten hver søndag er det "Sprell levende Søndagsskole." Noen ganger er det Søndagsskolegudstjenester. Da er det ikke grupper.

 

11.00-11.30 Fellesdel med sang, sprell og bibelfortelling. Felles for alle klasser, noen ganger sammen med resten av menigheten.

11.30-12.00 Alders- og akivitetsindelte grupper:

- "Lille Trall" er for barn under skolealder.  De yngste sammen med foreldre/besteforeldre.

- "Lek & lær" er for barn under skolealder. Med eller uten foreldre.

- "Fysisk aktivitet" 1.-7.kl. Blir varme enten de er inne eller ute.

- "Hobby/Dans" 1.-7. kl. Her får skapergleden utfolde seg.

- "SLUSH". De eldste får tilbud om å være SLUSH-ere som står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. 

 

Søndagsskolen ønsker å være et sted der både ungene og de voksne skal trives, få kunnskap, kjennskap og vennskap med Jesus.

 

Søndagsskolen sin halvårsplan

 

 

 

Tid: 11.00-12.00

 

 

Kontaktperson:
Ella Helland
917 61 355

 

ella.helland@baptist.no

 

Tilbake