Menighetens struktur


Hvordan menigheten er organisert.

 

Vi er en menighet som er bygd opp som et demokrati. Det er årsmøtet som er øverste organ i menigheten. Årsmøtet består av menighetens døpte medlemmer. Årsmøtet vedtar budsjett, godkjenner regnskap og valg av komiteer og lederverv m.m.

Menighetsrådet iverksetter de planer og rammer som er vedtatt i årsmøte. Det er årsmøtet som velger hvem som skal være i menighetsrådet.

Flere ganger årlig blir det også avhold menighetsmøter. Der blir de som går i menigheten informert om hva som skjer. Menighetsmøter skal også være en arena for refleksjon og diskusjon over de veivalg som er tatt. Menighetsrådet bruker menighetsmøtene som et rådgivningsorgan. På menighetsmøter diskuteres menighetens arbeid i, og utenfor, kirken. Menighetsmøter er åpne for alle. Både de som er juridiske medlemmer og ikke. Det er bare døpte medlemmer som har stemmerett.

Tilbake