Hva vi tror på


Kort trosoversikt.

 

Vi tror på treenigheten - Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.
Vi tror at Gud har skapt verden.

Vi tror at Gud sendte sin sønn Jesus til denne jorden for å frelse verden. Vi tror at Jesus døde på et kors for våre synder, og at han stod opp igjen.

Vi tror at hensikten med livet er å følge Jesus. Han har en plan for hver enkelt menneske på denne jord. Vi er skapt til å ha fellesskap med han.

Vi holder fram Bibelen som Guds Ord til oss. Bibelen er utgangspunktet for måten vi lever og forholder oss til omverden på.

Vi praktiserer troende dåp. Det vil si at dåpen er noe en selv skal velge. Det er et symbol på at en vil leve for Jesus. En begraver sitt gamle liv og står opp til et nytt liv sammen med Han.

Vi tror på viktigheten av godt samarbeid på tvers av kirkesamfunn.
Vi er først og fremst kristne!

 

 

Tilbake