Koronavarsel!!!


Koronavarsel!!!

Alle aktiviteter avlyst

inntil videre pga korona

 

Vi vil bidra til å stoppe smittespredningen og avlyser derfor alle arrangement de neste 2 ukene! 
Vi vil legge ut søndagsskole og gudstjeneste på facebook og vår nettside baptisten.no. 
Om dere har ønsker til innhold, bønneemner og sanger, kan dere melde Camilla
Det kommer ny info etter hvert. 
Håper dere har det bra der hjemme!
Gud er med deg alle dager!  

Tilbake