Impact

Når: Fredager kl 19.30.

Alder: 8.klasse og eldre. (7.klasse er velkommne etter påske)

Ungdomssamlinger.

Ungdomsgruppen samles i øvre sal i kirka på fredager kl.19:30.
Annenhver fredag har vi Impact service. Vi har en ungdomsgudstjeneste, og finner på noe sosialt + kiosk etterpå.
De andre fredagene har vi Impact social som er mer sosialkveld. Vi har ulike planlagte konkurranser og aktiviteter, i tillegg til kiosk. Det er også en kort andakt disse kveldene.

Dette er et tilbud for alle fra 8. klasse og eldre. Vi legger opp til å være ferdig med fellesopplegget til senest kl. 23:00.

 

Se vår Halvårsplan eller følg oss på facebook (gruppenavn;Impact Ålgård).

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 
   Inger Lise Salvesen        Gunn-Rita Nedrebø

        452 03 630                  947 94 034
ingerlise@baptist.no      gunn_rita@hotmail.com  

 

11. desember 2018 | Logg inn | Copyright [2012] Ålgård baptistmenighet Powered by Agrando