Impact

Når: Fredager kl 19.30.

Alder: 8.klasse og eldre. (7.klasse er velkommne etter påske)

Hva: Ungdomssamlinger.

Hvor: På baksiden av baptistkirken på Ålgård og opp ei trapp.

Ungdomsgruppen samles til Impact i øvre sal i kirka på fredager kl.19:30.
Annenhver fredag har vi Impact. Vi har en ungdomsgudstjeneste, og finner på noe sosialt + kiosk etterpå.

Dette er et tilbud for alle fra 8. klasse og eldre. Vi legger opp til å være ferdig med fellesopplegget til senest kl. 23:00.

 

Se vår Halvårsplan eller følg oss på facebook (gruppenavn;Impact Ålgård).

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 
   Inger Lise Salvesen        

        452 03 630                  
ingerlise@baptist.no      

 

25. august 2019 | Logg inn | Copyright [2012] Ålgård baptistmenighet Powered by Agrando