Konfirmasjon 9.kl
 


Konfirmasjon 9.kl

Månedlige samlinger og leirer

Vi har et konfirmantopplegg som består av grunnleggende undervisning om hva det vil si å være en kristen. Konfirmantene lærer om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. De lærer også om forskjellige aspekter ved livet. Vi holder samlinger en gang i måneden sammen med konfirmantene i Stavanger- og Sandnes baptistkirke. Vi legger vekt på at undervisningen skal være relevant og levende. I tillegg til undervisning drar konfirmantene
på leirer og turer med andre konfirmanter i baptistsamfunnet.

Trykk lenken under for mer info om opplegget. Datoer kommer på plass etter hvert.

 

Her er datoer og sted for samlinger for 18/19-kullet.
 
Kontakperson:
Kenneth Andersen

45007673

kennethmiandersen@gmail.com
 
24. januar 2020 | Logg inn | Copyright [2012] Ålgård baptistmenighet Powered by Agrando