Impact Konfirmant

Månedlige samlinger og leirer

Vi tar utgangspunkt i et opplegg som kalles Tentro. Det er et konfirmantopplegg som består av grunnleggende undervisning om hva det vil si å være en kristen. Konfirmantene lærer om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. De lærer også om forskjellige aspekter ved livet. Vi holder samlinger annen hver uke. Vi legger vekt på at undervisningen skal være relevant og levende. I tillegg til undervisning drar konfirmantene
på leirer og turer med andre konfirmanter i baptistsamfunnet.

Trykk lenken under for mer info om opplegget. Datoer kommer på plass etter hvert.

 
Her er datoer og sted for samlinger for 17/18-kullet.
 
Kontakperson:
Inger Lise Salvesen
452 03 636

ingerlise@baptist.no


 
11. desember 2018 | Logg inn | Copyright [2012] Ålgård baptistmenighet Powered by Agrando