Møteplan i Sommer


I sommer blir det kveldsmøter med ulike talere og et Vitnemøte.

Tilbake