Covid-19 situasjonen


På grunn av de nåværende smittetiltakene og rådføring med kommuneoverlege Hans Petter Torvik, avlyses "Syng julen inn" som er på søndag 12.desember og "Juletrefesten" til søndagsskolen på søndag 19.desember. Andre arrangementer som er i kirken fram til 7.januar, ved unntak av Åpen Lekestue, blir vurdert forløpende hva som skjer med dem. Det vil bli opplyst om her på nettsiden til menigheten, vennligst følg med.

 

Hvis du ønsker mer informasjon om de nye tiltakene kan du lese mer i denne linken her på nettsiden til baptist.no

Tilbake