Impact


Når: Noen fredager kl.20.00

Alder: 8.klasse og eldre. (7.klasse er velkomne etter påske)

Hva: Ungdomssamlinger.

Hvor: På baksiden av baptistkirken på Ålgård og opp ei trapp.

 

Ungdomsgruppen samles til Impact i øvre sal i kirka  noen fredager kl.20:00.
Vi anbefaler å følge med på annonsering på Instagram, facebook og Gjesdalbuen. Halvårsplan fins på facebook.

Dette er et tilbud for alle fra 8. klasse og eldre. Ingen øvre aldersgrense så lenge man er Ung! Vi legger opp til å være ferdig med fellesopplegget til senest kl. 23:00, ofte kl.22.00

 

Se vår fellesplan på baptisten.no eller følg oss på facebook (gruppenavn;Impact Ålgård).

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Menighetsarbeider Ella Helland

Tlf 91761355

Ungdomspastor Htoo Phaw

Tlf 40193540

Tilbake